30. maalis, 2017

HUONO SISÄILMA SAIRASTUTTAA NIIN OPPILAAT KUIN OPETTAJATKIN

Kirjoitettu yhdessä Sami Rauhalan kanssa

Helsingin yliopiston tuore tutkimus osoittaa nyt ensimmäistä kertaa opettajien monien oireiden yhteyden luokkahuoneiden sisäilman myrkyllisyyteen. Opettajat eri puolilla Suomea ovat raportoineet mm. yleistyvistä kivuista, silmä- ja niveloireista sekä myös neurologisista oireista. Aiemmin kunnat ovat vältelleet vastuuta sisäilmaongelmien korjaamisessa ja henkilökunnan sekä lasten oireita on väheksytty.

Vuonna 2012 sisäilmaongelmien aiheuttamien terveyshaittojen kustannusten arvioitiin olevan valtakunnallisesti 450 miljoonaa euroa vuodessa. Jos kaikki ongelmista kärsivät koulut ja päiväkodit pistettäisiin kerralla kuntoon, olisi hintalappu korjaustöille 1-1,5 miljardin euron luokkaa. Hyvin tehtynä tämä korjaustoimi maksaisi itsensä takaisin kolmessa vuodessa säästöinä terveysmenoista.

Inhimillistä kärsimystä ei voida kuitenkaan korvata rahalla. Kuinka monen opettajan tai oppilaan on vielä sairastuttava, pahimmillaan loppuiäksi, sisäilmaongelmien vuoksi? Asiaan on saatava pikainen muutos.

Riihimäellä on sisäilmaongelmien vuoksi jouduttu jo purkamaan Uramon koulu. Peltosaaren koulu on YLE:n homekoulukoneen mukaan niin huonossa kunnossa, että peruskorjauskaan tuskin riittää. Herajoen koulu on sisäilmaongelmien vuoksi tällä hetkellä perustavaa laatua olevassa remontissa. Otavan päiväkodissa on havaittu terveydelle todella vaarallista sädesientä. Tässä vain muutama esimerkki Riihimäen tilanteesta. Kaupunki tuntuu vaikenevan aiheesta tyystin. Koulujen ja päiväkotien henkilökunnalta saatujen viestien perusteella terveyshaittoja on suuressa määrin etenkin Peltosaaren koulussa. Myös lasten on raportoitu sairastuneen. Peltosaaressa moni opettaja ja ohjaaja on jo joutunut vaihtamaan työpaikkaa muuhun kouluun ja osa on saanut työterveyshuollosta myös kehotuksen vaihtaa koulua. Peltosaaren koulussa on henkilökunnan keskuudessa diagnosoitu astmaa ja iho- sekä silmäoireita. Koulussa tehtiin kartoitus sairastuneista ja oireilevista henkilökunnan jäsenistä ja oppilaista, joita löytyi yli seitsemänkymmentä. Selvitys toimitettiin kaupungille, joka ei pitänyt sitä relevanttina tutkimuksena. Koulun YPR-luokka joutui juuri äskettäin siirtymään Lasin koululle, kun puolet oppilaista ei pystynyt enää käymään koulua Peltosaaressa. Väistötilaa ei kaupungilta ole löytynyt, vaan Peltosaaressa joudutaan odottamaan uuden Uramon koulun valmistumista. Tähän menee kuitenkin vielä aikaa.

Miksi Riihimäen kaupunki ei puutu näihin sisäilmaongelmiin? Terveyden edistämisen pitäisi olla kaupungin ykköstehtävä ja kuuluuhan se jo ihan kansanterveyslakiinkin! Nyt ei pidä tuijottaa vain yhden vuoden budjettia, asiaa on katsottava pidemmällä tähtäimellä. Terveyden menetys tuo kuluja, mutta vielä tärkeämpi seikka on inhimillisen kärsimyksen määrä.

Huonosta sisäilmasta kärsivien koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien poistamista voi perustella myös rahalla, koska kunnollinen sisäilma on tärkeä tuotantotekijä. Laadukas sisäympäristö tukee toimintojen ja työn optimaalista sujumista ja edistää tilojen käyttäjien hyvinvointia. Hyvinvoivat ihmiset ovat terveempiä ja tuottavampia.

On aika katsoa peiliin, myöntää virheet ja pyrkiä yhdessä korjaamaan ne. Meidän tulee asettaa lasten hyvinvointi etusijalle ja ennaltaehkäistä sairauksia korjaamalla sisäilmaongelmat.

Meidän pitää myös kantaa vastuu huonon sisäilman takia kroonisesti jo sairastuneista kuntalaisista. Sisäilmasta sairastuminen ja oireilu tulee tunnistaa ja tunnustaa terveydenhuollossa, sairastuneille tulee antaa hoito-ohjeet sairauden kanssa elämiseen ja epäpuhtaasta sisäilmasta aiheutuvien sairauksien hoitoa pitää kehittää.  Tulevaisuudessa tulee panostaa ennaltaehkäisevään kiinteistönpitoon sekä laadukkaaseen kiinteistönhoitoon ja siivoukseen. Kunnan tulee huolehtia näihin liittyvästä riittävästä resursoinnista.

Työpaikallakin työnantaja on vastuussa siitä, että huonosta sisäilmasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Riihimäki on näiden lasten ja nuorten työnantaja ja sen tulee kantaa vastuu työntekijöidensä hyvinvoinnista.

 

Juha Hiltunen (Vas)

Sami Rauhala (Vas)

Kuntavaaliehdokkaat