2. touko, 2017

PELTOSAAREN KOULUN SISÄILMAONGELMAT ON TODELLISUUTTA

 

Kirjoitettu yhdessä Sami Rauhalan kanssa.

 

Teimme ennen kuntavaaleja kuntalaisaloitteen väistötilojen pikaisesta löytymisestä Peltosaaren koululle. Kärkkäimmistä suista kuului tällöin kuiskauksia populismista ja lasten terveydellä ratsastamisesta ennen vaaleja. Asia ei kuitenkaan näin ole. Kun ensimmäistä kirjoitusta aiheesta valmistelimme, saimme todella paljon huolestuneita viestejä niin Peltosaaren koulun henkilökunnalta kuin myös oppilaiden vanhemmilta. Näiden saatujen viestien perusteella, tulimme siihen tulokseen, että ongelmat koulussa ovat niin suuria, että asialle on tehtävä jotain ja pikaisesti. Siksi aloitimme kuntalaisaloitteeseen nimien keruun. Jo nyt aloite on kerännyt yli 130 allekirjoitusta, mikä Riihimäen mittapuulla on todella merkittävä luku ja tulee tarkoittamaan asian edistymistä myös kaupungin valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginjohtajamme osallistui myös keskusteluun Peltosaaren koulun tilanteesta. Kaupunki on huomioinut koulun surkean tilanteen ja teettänyt siellä lukuisia sisäilmatutkimuksia, joissa ei kaikkien yllätykseksi ole löytynyt mitään terveysoireita selittävää. Kuitenkin esimerkiksi koulun rakenteet ovat vielä tutkimatta. Kaupunki on varannut 50 000 euroa tälle vuodelle Peltosaaren koulun sisäilmaongelmien korjaamiseen. Koululle on tuotu ilmanpuhdistimia ja koulu on nyttemmin ylipaineistettu. Esikoulu siirtyy ensi vuonna pois koulusta, jolloin sisäilmaa hengittäviä lapsia on vähemmän. Kaikki nämä ovat hyviä asioita ja toivottavasti poistavat terveysoireilun koulussa. Viime maanantaina kaupunginvaltuusto hyväksyi aloitteen uuden koulun rahoituksen selvittelyn aloittamiseksi. Uuden koulun osalta tarveselvitys on tehty ja yhtenä rakennusvaihtoehtona on väläytelty koulun rakentamista elinkaarimallin mukaisesti, eli kaupunki ei joudu uuden koulun rakentamisen osalta ottamaan uutta velkaa ja rakennuksen kuluista vastaa rakentaja sopimuksen mukaisesti esimerkiksi seuraavat kaksikymmentä vuotta. Kaikki nämä ovat loistavia suunnitelmia. Kesäkuussa aloittava uusi kaupunginvaltuusto tekee sitten päätöksiä uuden koulun rakentamisen aloittamisesta.

Asiassa on kuitenkin valitettavasti muutama seikka, jotka on pakko ottaa huomioon. Uusi Uramon koulu on suunnitelman mukaan valmistumassa vuoden 2018 puolivälissä. Tällä hetkellä Uramon koulu toimii vanhassa kauppaoppilaitoksessa väistötiloissa. Uuteen kouluun päästään muuttamaan vuoden 2018 syksyllä, siis tämänhetkisen arvion mukaan. Mikäli Peltosaareen päätetään rakentaa uusi koulu, pääsee koulun oppilaat ja henkilökunta väistötiloihin kauppaopilaitokselle vuoden 2019 alussa. Tämä on nykyisen tilanteen valossa liian pitkä aika.

Viime syksynä tehty kartoitus henkilökunnan ja oppilaiden terveysoireista on surullista luettavaa. Lasten ja aikuisten oirekirjo on huolestuttavan laaja alkaen hengityselinoireista, silmä- ja iho-oireista sekä myös neurologisista oireista. On raportoitu koulun entisten oppilaiden taholta, että oireet ovat väistyneet heti kun Peltosaaren koulusta on siirrytty yläkoulun puolelle. Työterveyshuolto on ollut aktiivisesti mukana henkilökunnan oireiden selvittämistyössä ja sen ohjeistuksesta on joitakin henkilökunnan edustajia joutunut vaihtamaan työpaikkaa. Oikeastaan ainoana tosiseikkana koko asiassa on voitu näyttää toteen vakavien terveysongelmien yhteys Peltosaaren kouluun.

Astman ja allergioiden suorat hoitokustannukset ovat vuositasolla koko valtakunnassa n. 350 miljoonaa euroa ja välilliset kustannukset lähes 1,5 miljardia euroa. Kyse on siis mittavasta taloudellisesta kuluerästä. Inhimillisen, henkilökohtaisen kärsimyksen määrää ei tietenkään voida edes rahassa mitata.

Peltosaaren koulun sisäilman parantamiseksi on siis kaupungin taholta tehty toimenpiteitä. Mikäli nämä toimet eivät poista terveysoireita lapsilta ja henkilökunnalta, on väistötilat Peltosaaren koululle löydyttävä nopeasti. Väistötilojen osalta tilanne on mutkikas. On löydyttävä riittävän suuri tila, johon koko koulun toiminta voidaan siirtää. Hajasijoittaminen on äärimmäisen huono vaihtoehto koulun toiminnan jatkumisen kannalta. Mikäli tällaista tilaa ei löydy, on vakavasti pohdittava viipalekoulun pystyttämistä. Kaupungin taloudellinen tilanne on äärimmäisen huono ja rahaa ei yksinkertaisesti ole. Valtiolta voidaan kuitenkin anoa rahoitusta sisäilmaongelmien poistamiseksi koulusta. Tämä vaatii kuitenkin ongelman avointa tunnustamista.

Vastuullisessa päätöksenteossa ei mielestämme voida asettaa vaakakuppiin terveyttä ja rahaa. Yksikin uusi sairastuminen on liikaa. Mikäli Peltosaaren koulun oppilaiden ja henkilökunnan terveysoireet jatkuvat ja uusia sairastumisia raportoidaan, on kaupungin puututtava tilanteeseen ketterästi ja dynaamisesti väistötilan järjestämisellä.

Me, kuntalaisaloitteen alullepanijat jatkamme työtä Peltosaaren koulun oppilaiden ja henkilökunnan terveellisen työ- ja oppimisympäristön puolesta. Aloitteen voi allekirjoittaa kuntalaisaloite.fi palvelussa.