7. syys, 2017

KIINTIÖPAKOLAISET OVAT TERVETULLEITA RIIHIMÄELLE

Riihimäellä käydään jälleen vilkasta keskustelua kiintiöpakolaisten saapumisesta kuntaamme. Hämeenlinnan Hallinto-oikeus hylkäsi elokuussa yksityishenkilön tekemän valituksen Riihimäen kaupunginvaltuuston vuonna 2016 tekemästä päätöksestä ottaa Riihimäelle 10 – 15 kiintiöpakolaista. 

Nyt julkisuuteen on tullut tieto, että valitus oltaisiin viemässä edelleen Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Ottamatta kantaa tähän valitusprosessiin haluan esittää faktatietoa keskusteluun aiheesta.

Suomeen on otettu kiintiöpakolaisia vuosittain 2010 luvulla 634 – 1034 henkilöä. Vuonna 2016 maahamme saapui 749 kiintiöpakolaista. Nyt on Suomen hallituksen parissa keskusteltu vuosittaisten määrien nostamisesta. Tämä olisikin mielestäni järkevä suuntaus, sillä lisäämällä kiintiöpakolaisten määriä, voidaan vaikuttaa laittomasti maahan tulevien henkilöiden määrään laskevasti. Tämä seikka lisäisi esimerkiksi turvallisuutta maassamme.

Vuonna 2016 kaikki kiintiöpakolaiset yhtä henkilöä lukuun ottamatta olivat Syyrian kansalaisia, tämänkin yhden Irakin kansalaisen perheenjäsenet olivat Syyrian kansalaisia. 

Kiintiöpakolaisten kuntaan tulo etenee ennalta sovittua polkua pitkin. 

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ylläpitää pakolaisleirejä esimerkiksi Turkissa ja Libanonissa, joihin sijoittuvat muun muassa Syyrian sotaa pakenevat pakolaiset. UNHCR ehdottaa Suomelle kiintiöpakolaisiksi valittavia henkilöitä ja lähettää näiden asiakirjat Maahanmuuttovirastoon (Migri). Migri järjestää yhdessä poliisin ja kotouttamisen asiantuntijan kanssa haastattelumatkoja pakolaisleireille. Näissä haastatteluissa selvitetään ulkomaalaislain mukaiset edellytykset valinnalle kiintiöpakolaiseksi. Päätös pakolaisaseman ja oleskeluluvan saannista tekee Migri, joka esittää kunnille näitä henkilöitä. Kunta, yhdessä ELY-keskuksen sekä Maahanmuuttoviraston kanssa päättävät saapumiseen liittyvistä yksityiskohdista. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM järjestää valituille henkilöiden matkan Suomeen. Pakolaiset otetaan jo lentokentällä vastaan SPR:n, tulkkien sekä kunnan edustajien toimesta. Kiintiöpakolaisten maahantulo poikkeaa siis täysin turvapaikanhakijoiden maahantulosta, jotka yleensä saapuvat omin voimin maamme rajalle, ilmoittaen hakevansa turvapaikkaa, jonka jälkeen heidät ohjataan vastaanottokeskuksiin. 

Jos nyt ajatellaan hypoteettisesti, että Riihimäelle saapuisi tuo maksimissaan 15 kiintiöpakolaista, he tulevat suurella todennäköisyydellä olemaan perheitä, joiden lähtömaa on Syyria. He pakenevat Syyrian sisällissotaa ja ovat todellisessa hädässä kotimaassaan. Riihimäen kunta järjestää näille perheille asunnon sekä yhdessä ELY-keskuksen kanssa alkukartoituksen sekä kotoutumissuunnitelman. Kunnan antamat palvelut riippuvat tietenkin perheiden tarpeesta. Täytyy muistaa, että pakolaisista tulee täysivaltaisia riihimäkeläisiä, joille kuuluu samat palvelut kuin kaikille kuntalaisille. TE-keskukset tekevät pakolaisille omat suunnitelmansa sekä testaavat kielitaidon lähtötason sekä antavat kotoutumiskoulutusta. Oppilaitokset järjestävät koulutusta. Tällä hetkellä jo Riihimäen aikuislukio järjestää maahanmuuttajille opetusta, johon osallistuu maahanmuuttajia ympäri Etelä-Suomen. Terveydenhuollon osalta he saavat samat palvelut kuin kuntalaiset Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän kautta. 

Valtio korvaa kunnille pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuvia kuluja 4 vuoden ajan. Laskennalliset korvaukset ovat 2300 euroa/vuosi yli 7-vuotiaista ja 6845 euroa/vuosi alle 7-vuotiaista. Näiden lisäksi valtio korvaa sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannukset, esimerkiksi vammautuneiden henkilöiden osalta, tulkkaus- ja käännöspalvelut sekä mahdolliset harkinnanvaraisen toimeentulotuen kustannukset. Normaalin toimeentulotuen maksaa KELA. Näiden lisäksi kunnan maahanmuuttajataustaisen väestön osuus vaikuttaa kunnan valtionosuuden määrään korottavasti.

Riihimäellä on jo varauduttu kiintiöpakolaisten saapumiseen. Naapurikuntamme Hausjärvi ja Loppi ovat jo ottaneet pakolaisia ja heillä on yhteinen maahanmuuttokoordinaattori, jonka palveluja on tarkoitus käyttää myös Riihimäellä. SPR:n Riihimäen osasto on jo vuosien ajan toiminut aktiivisesti maahanmuuttajatyössä järjestäen mm saapuville pakolaisille lahjoituskeräyksiä sekä ylläpitämällä Suomi-kahvilaa Peltosaaren olohuoneessa. Meillä on siis jo olemassa olevat käytänteet pakolaisten vastaanottamiselle. Kaupungillamme on suuria, perheille soveltuvia vuokra-asuntoja runsaasti tarjolla, esimerkiksi neliöitä on tällä hetkellä vapaana seitsemän kappaletta. Puute on enemmänkin pienistä asunnoista.

Kun tämä tunteita herättävä keskustelu maahanmuutosta ja maahanmuuttajista velloo nyt erityisen suurella volyymilla, on aina hyvä muistaa tosiasiat mistä puhutaan. Hädänalaisia ihmisiä autetaan parhaiten integroimalla heidät Riihimäelle nopeasti ja tehokkaasti. Voimme ottaa mallia Hyvinkäästä, jossa vuonna 2016 muuttovoitto oli 113 henkilöä, joista 104 oli maahanmuuttajia.