14. marras, 2017

TALOUSARVIOKOKOUKSEN PUHEENI 13.11.2017

13.11.2017 Valtuusto

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja lehteriväki

Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi joutuu nyt kamppailemaan ikään kuin laput silmillä omasta tulevaisuudestaan, johtuen Suomen hallituksen käsittämättömästä SOTE veivaamisesta. Tulevaisuutta pitäisi suunnitella mutta kenelläkään ei ole vielä tietoa tulevasta uudistuksesta ja mahdollisesta maakunnasta. Tämä vaikeuttaa suuresti toimialan toimintojen suunnittelua ja realistista tavoitteiden asettelua. 

Kanta-Hämeen maakunta on lähtenyt tarmokkaasti tulevaisuutta suunnittelemaan Oma Häme projektien kautta, kuitenkin ilman voimassa olevaa lainsäädäntöä tai edes pysyvää hahmotelmaa siitä. Riihimäki osallistuu tähän suunnittelutyöhön tehokkaasti. Kanta-Häme on hakenut valtakunnalliseksi valinnanvapauden pilotointi maakunnaksi ja Riihimäki on osaltaan mukana tässä hankkeessa. Varmasti tulee pohtia jo tässä vaiheessa, miten saattaa kaupungin sote-toiminta sellaiseksi, että mahdollinen siirto maakuntaan olisi ketterää ja kitkatonta.

Sosiaali- ja terveystoimen alla on Riihimäellä kiinteistöjä, joiden käyttöä olisi jo nyt mielestäni pohdittava. Esimerkiksi Riihikodin kiinteistö. Valtakunnallisten linjausten mukaan, missä laitoshoidosta siirrytään kotona annettavaan hoitoon, Riihikodin käyttöaste tulee luultavimmin vähenemään. Kuitenkin ikääntyvien laitoshoidon kokonaisulkoistaminen, missä myös Riihikodin kiinteistö myytäisiin yksityiselle palveluntuottajalle, on mielestäni äärimmäisen huono vaihtoehto. Olisikin tässä vaiheessa parempi odottaa valtakunnallista sote-uudistus lainsäädäntöä.

Olen tukevasti sitä mieltä, että Riihimäen kaupungin tulee järjestää erityisesti ikääntyvien ihmisten hoitotyö omana toimintanaan. Tämä tulee vaatimaan panostusta sekä organisaation tehostamiseksi, että myös henkilöstöresurssien turvaamiseksi. Operatiivisen toiminnan suunnittelu ei kuulu tähän saliin, mutta pienenä ilmaisena vinkkinä sote-virkamiehille annan ajatuksen panostamisesta erityisesti hoitotyön johtamiseen. Erityisesti kotiin annettava hoito on jo nyt ja tulee tulevaisuudessa olemaan vielä enemmässä määrin haastavien ja entistä vaikeampien potilaiden hoitotyötä, joka vaatii sekä resursseja että myös osaamista. Siksi olisi tärkeää, että hoitotyön johtaminen on myös riittävällä tasolla. Tällä hetkellä se on olematonta. Oranssissa budjettikirjassa mainitut digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet kotihoidossa tulisi pikaisesti selvittää ja ottaa käyttöön. Toiminnanohjausjärjestelmä sähkölukkoineen, lääkkeiden annosjakelu sekä virtuaaliset kotikäynnit ovat toimintoja, jotka toteutuessaan vapauttaa hoitajien työaikaa itse hoitotyöhön. Yhteistyötä Terveyskeskuksen kuntayhtymän kotisairaalan kanssa on tehostettava.

Kotihoidon kehittämishanke Peltosaaressa, eli suomeksi osaulkoistaminen Mehiläiselle loppuu toukokuussa 2018. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää jatkosta vielä tämän vuoden aikana. vaihtoehtoina on esitetty kilpailutusta, jolloin ulkoistaminen jatkuisi, palvelusetelin käyttöön ottoa sekä kaupungin omana toimintana työn organisointia. Mitään selkeää tosiasioihin perustuvaa tietoa tämän vertailuhankkeen toiminnasta ei ole vielä saatavilla. Ainoa faktatieto on se, että yksityinen tuottaa palvelun selkeästi halvemmalla. Tämä ei kuitenkaan saa olla se ratkaiseva tekijä, kun ihmisten hoitamista vertaillaan. Toiminnan on oltava myös laadukasta, inhimillistä ja ennen kaikkea turvallista, niin potilaille kuin hoitajillekin. Odotankin oikeaa, tosiasiallista tietoa hankkeen tilanteesta ennen kuin päätöksiä jatkosta tehdään.

Ilman näitä tietojakin, voin todeta, että ulkoistaminen ei ole paras vaihtoehto. Riihimäen kaupungin tulisi saattaa kotiin annettava hoito siihen tilaan, missä se voi vastata kasvaviin asiakasmääriin ja potilaiden kasvavaan haasteellisuuteen riittävällä tehokkuudella. Toiminnan on oltava niin hyvin johdettua, että se näyttäytyy potilaalle turvallisena kokemuksena. Pelkät lisäkädet kenttätyössä eivät ongelmaa ratkaise, vaan organisaation toiminta on oltava ammattitaidolla johdettua sekä henkilöstön että etenkin hoitotyön osalta.