16. joulu, 2018

Joulurauhaa, myös Teille perussuomalaiset

Oulun iljettävien lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten uutisoinnin jälkeen on maassamme jälleen kerran alkanut valitettavan polarisoitunut keskustelu ulkomaalaisista ja seksuaalirikoksista. On faktaa, että etenkin Irakista ja Afganistanista maahamme tulleet ovat yliedustettuna poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten epäiltyinä tekijöinä. Syitä tähän on monia. Nuoret miehet, joita vuoden 2015 turvapaikanhakijoista oli suurin osa, ovat osaltaan jääneet suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Nuori mies on kaikista alttein syyllistymään rikoksiin, kun vanhat turvaverkot ovat jääneet pois elämästä. Sotaa kokeneena ja sodan keskeltä maahamme saapuneet, ovat oppineet käyttäytymismallin, missä esimerkiksi raiskaus on tapa nöyrryttää vihollista ja osoittaa ylivaltaa. Vanhoillisislamistisessa kulttuurissa, joka on ääri-ilmiö myös Lähi-Idässä, naisen asema on alisteinen. Jopa niin, että ääriliikettä edustavat kokevat voivansa tehdä naiselle mitä tahansa. Nämä eivät tietenkään poista ulkomaalaisten tekemien seksuaalirikosten moitittavuutta, mutta saattavat niitä osaltaan selittää.

Nyt etenkin perussuomalaisten taholta on ainoaksi ratkaisuksi tähän vakavaan ongelmaan heitetty tuo vanha ”rajat kiinni” lause. Tämähän se olisikin helppo ja halpa ratkaisu kaikkiin maahanmuuton myötä ilmeneviin ongelmiin. Laitetaan Suomi kiinni ja kaikki ongelmat poistuvat kuin taikasauvaa heilauttamalla. Useat tutkimukset osoittavat, että maamme tarvitsee maahanmuuttoa tulevaisuudessa yhä enemmän, jotta saamme turvattua työvoiman saatavuuden myös jatkossa. Samoin meidän on noudatettava voimassa olevia ja ratifioimiamme ihmisoikeussopimuksia, joissa turvapaikan hakeminen on määritelty kaikkien ihmisoikeudeksi. Pidetään siis rajat auki edelleen ja ihmisten vapaa liikkuvuus Euroopan alueella.

Olen itse työskennellyt turvapaikanhakijoiden parissa ja nähnyt hyvin läheltä vuoden 2015 jälkeisen maahanmuuttotilanteen Suomessa. Turvapaikkaa hakeneiden joukossa oli valitettavasti myös niitä, jotka olivat liikkeellä muista kuin vainoa pakenemaan pakotetuista motiiveista. Turvapaikka järjestelmämme kuitenkin blokkaa nämä hakijat ja hyvin usein he palasivatkin vapaaehtoisesti lähtömaahansa tai hävisivät vastaanottokeskuksesta, yleensä Keski-Eurooppaan. Osa jäi ja he ovat nyt niitä paperittomia maassamme.

Näin sodan runtelemia ihmisiä. Puuttuvia käsiä ja jalkoja, silvottuja kasvoja, luodinreikiä kehossa, palovammoja, puhumattakaan henkisistä traumoista. Ihmiskaupan uhrit kertoivat järkyttäviä tarinoita omista kokemuksistaan vangittuina seksiorjina, myös pojat ja miehet. Lukuisia itsemurhayrityksiä. Osa vakavia, osa hätähuutoja. Kuulin hirvittäviä kertomuksia kotimaasta sekä pakomatkan varrelta. Matkan, jonka päämäärä oli turva. Näille ihmisillekö haluamme rajalla sanoa, että ei tänne? Näin myös valitettavan paljon naisiin kohdistuvaa alistamista ja jopa väkivaltaa. Avioeroihin päädyttiin, kun naiset saivat tietoonsa, että on olemassa kulttuuri, jossa naista ei alisteta. Naisten vuosia kestänyt alistaminen sai päätöksen.

Keskuksissa annettiin opetusta maamme lainsäädännöstä ja kulttuurista. Näiden kurssien käyminen oli myös ehtona vastaanottorahan saamiselle. Tätä oppia olisi jatkossakin lisättävä. Maassamme levinnyt rasismi ja vastakkainasettelu, jota perusuomalaiset osaltaan lietsoo, eristää mielestäni vielä lisää näitä yksin maahamme tulleita nuoria miehiä ja tekee heistä katkeria ja näin ollen altistaa rikollisuuteen. On muistettava, että kaikki turvapaikanhakijat tai sen jo saaneet eivät vetelehdi kauppakeskuksissa nuoria suomalaistyttöjä kiusaamassa. Suuri joukko näistä hakeutuu koulutukseen oppiakseen suomen kielen ja tämän jälkeen jatkaa opiskelua tai hakeutuu työelämään. Joukossa on lääkäreitä, tuomareita, muurareita ja leipureita. Ihmisiä aivan samoista ammattiryhmistä kuin mekin.

Perussuomalaisten yhden asian liike on mielestäni yksi syy siihen, että etenkin nuoret pakolaismiehet, mutta myös perheet syrjäytyvät yhteiskunnasta, vaikka heille olisi myönnetty oikeus olla tasavertainen jäsen sitä. Meidän on pidettävä huolta jatkossakin heikompiosasistamme ja auttaa hädässä olevia ja hätää pakenevia. Emme voi syyllistää koko ihmisryhmää, sen mädäntyneen osan tekemistä teoista. Meidän on pyrittävä rakentamaan yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta kaikkien ihmisten kesken. Siihen ei kuulu minkäänlainen syrjintä.

Joulurauhaa meille kaikille, myös Teille perussuomalaiset.