23. tammi, 2019

Terveydenhuoltolain muutos olisi uhka hoidolle

Hallitus keskitti anestesiaa, taikka tarkemmin sanottuna anestesialääkärin paikalla oloa vaativat leikkaukset laajan päivystyksen omaaviin sairaaloihin. Nyt hallitus antaa esityksen, missä näitä leikkauksia voisi sitten kuitenkin tehdä yksityisissä leikkaussaleissa, kunhan tämä yksityinen sali on niin lähellä julkista laajaa päivystystä.

Riittävän lähellä on hallituksen esityksessä määritelty 30 minuutin kuljetusajaksi lähettävästä leikkaussalista vastaanottavaan päivystykseen, leikkaussaliin tai teho-osastolle. Kun tästä 30 minuutista vähennetään siirtovalmistelu- ja raportointiaika täytyisi nämä yksityiset leikkaussalit sijaita hyvin lähellä päivystävää sairaalaa. Käytännössä siis 12 laajan yhteispäivystyksen sairaalan kupeessa. Eli suuret kaupungit voittaisivat ja syrjäseudun asukkaat kärsisivät. Tämän lisäksi julkisen tukisairaalan on tietysti ennakolta varauduttava näihin yksityisen puolen leikkauskomplikaatioihin, jolloin yksityinen ja julkinen terveydenhuolto asettuu eriarvoiseen asemaan ja yksityiselle luodaan lainsäädännön kautta kilpailuetua.

Hallituksen esityksessä sanotaan suoraan, että muutoksella ei olisi taloudellisia vaikutuksia. Muutos ei siis tuota säästöjä. Esityksessä sanotaan myös että ”uudet säädökset antaisivat yksityisille toimijoille laajat mahdollisuudet tarjota leikkauspalveluita ilman merkittäviä kustannusten lisääntymistä”

Ensin hallitus lakkauttaa maakunnista leikkaustoiminnan keskittämisen ja säästöjen varjolla ja nyt sitten tätä leikkaustoimintaa tarjotaan yksityisille toimijoille, ilman että firmojen tarvitsisi välittää muusta kuin leikkauksista. Hätätilanteessa sitten potilas kärrätään julkiseen sairaalaan henkeä pelastavia toimia varten. Miksei saman tien rakenneta tunneleita julkisten ja yksityisten sairaaloiden välille?

On olemassa myös varteenotettava uhka. Pehmytkudoskirurgit ja ortopedit saattavat ehkä nähdä mukavampana ja taloudellisempana vaihtoehtona leikata ihmisiä yksityisen sairaaloiden palveluksessa, missä ei tarvitse kuin virka-aikaan operoida ilman hermoja raastavan, ruuhkaisen päivystyksen ilmapiirin aistimista. Näin ollen yhteiskunnan varoin korkeasti koulutetut kirurgit jättävät julkisen terveydenhuollon ja siirtyvät ”siisteihin” töihin. Tämä luo valtavan uhkan päivystysten ja sitä kautta koko kiireellisen hoidon järjestämiselle. Tämä on äärimmäisen vakava uhka koko terveydenhuollollemme.