22. syys, 2020

KORONASYKSYN VANKISUMA KIRISTÄÄ TERVEYDENHUOLLON RESURSSIT ÄÄRIMMILLEEN

Koronasyksynä vankiloihin on saapumassa ennätysmäärä erittäin huonokuntoisia vankeja. On epävarmaa, pystytäänkö nykyresurssein turvaamaan vankien perusoikeus riittäviin terveyspalveluihin. Uhkana ovat vankikansalaisten sairauden ja kuoleman lisäksi myös heijastevaikutukset muuhun terveydenhuoltoon ja vankilaturvallisuuteen.

Koronapoikkeustilan ajan rajoitettiin lyhyiden vankeusrangaistusten (<4kk) ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanoa. Näin vankimäärää laskettiin ja vankilaepidemioilta vältyttiin. Kertynyttä vankeusvelkaa on alettu purkaa, ja vankiloihin odotetaan seuraavien kuukausien aikana yli 4000 ”rästivankia” normaalin vankimäärän lisäksi. Määrä on hurja huomioiden tavanomainen 3000 hengen vankiluku.

Rästivangeista suuri osa on sakkovankeja. He ovat yleensä päihderiippuvaisia ja varattomia ihmisiä, jotka joutuvat vankilaan lyhyille, esimerkiksi viiden päivän, tuomioille korvaamaan sakkoeuroja vankilapäivien muodossa. Koronasyksynä huumeriippuvaisten kasvaneet ongelmat ovat nousseet esiin monen eri toimija suulla. Päihteitä kuluu sekakäyttönä ja suurina annoksina, eikä ruokaa tai tukipalveluita ole kuten ennen.

Vankila-arjessa olemme havainneet muutoksen koronaa edeltävään aikaan: sakkovankien terveydentila on heikentynyt ja hoitotarve kasvanut. Infektiot, murtumat, päihtymys ja psykoottiset sekavuustilat on hoidettava päivystyksellisesti joko vankilassa tai sairaaloissa. Kun välttämätön kiireellinen hoitotyö täyttää päivät, ei ennaltaehkäisevään tai siviilielämään tukevaan työhön riitä aika. Toimiva vankiterveydenhoito tukisi vankien edellytyksiä pärjätä siviilimaailmassa rikoksettomasti.

Pienen mutta haavoittuvassa asemassa olevan vankipotilaiden joukon kunnollinen, riittävästi resursoitu terveydenhoito mahdollistaisi koronasyksynä laitoskuolemien välttämisen lisäksi pienemmän sairaalapäivystyskuormituksen, vartijaresurssin riittävyyden ja laitosturvallisuuden säilymisen.

Samuel Adouchief,

Alueylilääkäri

Juha Hiltunen,

Sairaanhoitaja

Vankiterveydenhuolto/Etelä-Suomi