22. syys, 2020

NYT TEHDÄÄN STRATEGINEN PERIAATEPÄÄTÖS ALAKOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA

Palveluverkkoselvitys on typistynyt alakoulu- ja varhaiskasvatusyksikköselvitykseksi, joka nivoutuu yhteen uudisrakennuksen synnyttämisen kanssa. Tämä jättää tulevaisuuteen vielä paljon pohdittavaa. Miten ratkaistaan yläkoulujen tilanne? Pohjolanrinteen koulurakennuksen ongelmat alkavat olla jo huolestuttavalla tasolla. Mitä tehdään lukiolle, kun opiskelijamäärät vääjäämättä laskevat? Mikä tulee olemaan kaupungin sote-kiinteistöjen kohtalo? Mikäli nyt lausuntokierroksella oleva sote-lakipaketti saadaan vihdoin maaliin, on meillä aikaa vuoteen 2025 ratkaista sote-kiinteistöjen tulevaisuus. Maakunta vuokraa kiinteistöt 3+1 vuodeksi ja tämän jälkeen lunastaa ne, jos katsoo tarpeelliseksi. Miten liikuntapaikkojen verkko tullaan säilyttämään? Hirvittävä määrä pohdittavaa jää nyt päätöksenteon ulkopuolelle.

On olemassa muutamia tilastollisia ja muuten todennettavissa olevia tosiasioita. Nämä ovat: 1.) Vuonna 2025 nyt jo Riihimäelle syntyneitä alakoululaisia on 200 lasta vähemmän kuin tällä hetkellä. 2.) Tilastokeskus arvioi väestöennusteissaan, että Riihimäen lasten määrä on kymmenen vuoden päästä 1000 lasta nykyistä vähemmän, josta suora seuraus on kustannusten nousu lasta kohden, jollei jotain yhtälölle tehdä. 3.) Peltosaari tarvitsee uuden koulun. Ohjausryhmä on tehnyt valtaisan työn ja päätynyt perusteltuun esitykseen. Ryhmä on tarkastellut alakoulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden tulevaisuuttaa laajalla näkökulmalla ja kaupunkilaiset on otettu mukaan antamaan oman mielipiteensä tulevaisuuden ratkaisuihin. Täytyykin julkisesti kiittää ohjausryhmää tehdystä työstä.

Valtuusto tulee tekemään strategisen periaatepäätöksen siitä, miten Riihimäki tulevaisuudessa reagoi olemassa oleviin haasteisiin. Valtuustolla on nyt päätöksenteon pohjaksi mielestäni riittävästi tietoa. Valtuuston strategisen päätöksen jälkeen alkaa sitten varsinainen suunnittelutyö toimitilaohjelmineen ja Peltosaaren uuden koulun tarvesuunnitteluineen. Mistään yksityiskohdista ei siis vielä päätetä, vaan valtuusto antaa suuntaviivat jatkosuunniteluun. Jokainen kaupungin kiinteistöstä luopuminen tehdään jatkossa harkitusti varmistaen itse toiminnan jatkuminen järkevästi.

Muutamia henkilökohtaisia nostoja esityksestä. Peltosaaren uuden koulun, johon yhdistetään varhaiskasvatuksen tiloja, tulee sijaita vanhan koulun tontilla. Mielestäni nuorisotyön ja Ohjaamon asiakastilojen sijoittumista muualle kuin uuden koulun yhteyteen tulee vakavasti harkita. Onko alakoulun läheisyys riski? Voisiko nuorisotyö olla enemmän liikkuvaa kuin paikkasidonnaista? Kalevantalon kohtalosta on käytävä laaja keskustelu. Mitä järkeä on säilyttää Kalevantalon liikuntatilat mutta pyrkiä eroon muusta rakennuksesta? Tässä näyttäytyy melkoinen ristiriita. Kalevantalon kokonaisuuden suunnittelu ja korjaus olisi varmasti järkevämpää. Pohdittaisiin nuorisotoimen, Ohjaamon sekä vapaan sivistystyön tiloja Kalevantaloon. On myös hyvä olla jo olemassa olevat väistötilat, mikäli joudutaan tilanteeseen, että joku koulurakennus tarvitsee sulkea heti. Samoin vanhan kaupungintalon kohdalla on rakennuksen kunnosta teetettävä riippumaton selvitys. Mikäli selvitys osoittaa, että rakennus on käyttökelpoinen, on se myös käyttöön otettava. Kolmelle oppilaaksi ottoalueella on järkevää säilyttää kaksi alakoulua kuhunkin. Kamppailukeskuksen korvaavien tilojen etsintä on aloitettava heti. Riihimäellä on todella suuri joukko kamppailulajeja harrastavia, eikä tätä ryhmää saa unohtaa.

Vanhaa ystävääni lainaten: ”Näillä mennään.”