16. marras, 2020

PUHEENI KAUPUNGINVALTUUSTON TALOUSARVIOKÄSITTELYSSÄ

ARVOISA VALTUUSTON PUHEENJOHTAJA, HYVÄT VALTUUTEUT JA YLEISÖ

 

Elämme historiallisia aikoja viheliäisen viruksen aiheuttaman maailmanlaajuisen pandemian vuoksi. Poikkeusolojen vaikutuksia voidaan tarkastella nyt jo terveyden ja talouden näkökulmasta, mutta pandemian todelliset pitkän ajan vaikutukset näkyvät vasta tulevaisuudessa. Nyt jo tiedetään, että ihmishenkien menetyksien lisäksi pandemialla on kauaskantoisia vaikutuksia hyvinvointiin, terveyteen ja talouteen. Poikkeustila ei suinkaan lopu siihen hetkeen, kun rokote virusta vastaan saadaan ihmisten käyttöön vaan joudumme varautumaan sen jatkumiseen vielä hyvinkin pitkälle.

Maamme hallitus on tehnyt loistavaa työtä poikkeusolojen aikana. Hallituksen terveysturvallisuustoimet ovat säästäneet ihmishenkiä ja viruksen leviämisen estämisessä on Suomessa onnistuttu hyvin, eikä terveydenhuollon kuormitus ole noussut liian suureksi. Hallitus on myös tukenut taloudellisesti yksittäisiä ihmisiä, yrityksiä ja kuntia pandemian vaikutusten hallinnassa. Ilman mittavaa panostusta kuntien valtionosuuksien nostamiseen ja suoraan tukeen sairaanhoitopiireille olisi tilanne täällä kuntatasolla todella kehno.

Riihimäen kaupungin talous on hyvällä tolalla. Tästä yhtenä osoituksena keskustelut kunnallisveroprosentin laskemisesta. Verrattaessa talouttamme valtakunnallisesti olemme varmasti taloudenpidossa maamme parhaimmistoa. Tähän mahdolliseen hyvänolon tunteeseen ei ole kuitenkaan syytä tuudittautua, emmekä voi ajatella tämän tilanteen jatkuvan tulevaisuudessa ilman määrätietoisia toimia.

Väestökehitys myös Riihimäellä näyttää vääjäämättä siltä, että väestömme ikääntyy vauhdilla ja syntyvyyden laskusta seuraa lasten määrän väheneminen. Tämä tarkoittaa kasvavia sosiaali- ja terveydenhuollon menoja mutta toisaalta pienenevää palveluntarvetta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Riihimäen asukasluvun pienoinen noususuuntaus näyttäisi nyt tänä vuonna kääntyneen laskuun. Ajankohtainen kysymys kuuluukin, miten saamme kaupunkimme väkimäärän nousuun?

ARVOISA PUHEENJOHTAJA

Tässä yhteydessä on hyvä tilaisuus kiittää koko kaupungin henkilöstöä hyvin tehdystä työstä ja mahtavasta venymisestä poikkeusolojen aikana. Ilman tätä työntekijöiden panosta Riihimäen eteen emme olisi selvinneet emmekä tulisi selviämään jatkossa näin hyvin. Ylijäämäinen talousarvio takaa, ettei henkilöstön lomautuksista tai irtisanomisista tarvitse puhua.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kiittää myös vt. kaupunginjohtajaa talousarvioesityksen selkeästä laadinnasta ja etenkin loistavasta kaupunginjohtajan katsauksesta. Talousarvioesitys on ylijäämäinen ja antaa Riihimäelle valmiudet tulevaisuuden investointeihin.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä katsoo, että tässä tilanteessa ei sosiaali- ja terveydenhuollon menoista voida leikata euroakaan. Väestömme nopeasti ikääntyessä tulevat nämä menot kasvamaan ja leikkausten sijaan meidän on pohdittava enemmän toimia, joilla sote kuluja saadaan tulevaisuudessa pienemmiksi. Ennaltaehkäisevän työn merkitys on suuri. Sosiaalikentällä se tarkoittaa ikäihmisten toimintakyvystä huolehtimista, lasten, nuorten ja perheiden ongelmien pikaista ratkomista, päihdehoidon mahdollistamisen matalalla kynnyksellä ja nopeasti sekä mielenterveyttä tukevia toimia. Nämä kaikki ovat toimia, jotka eivät talousarviokirjassa vuoden tarkastelussa tuota mitään muuta kuin menoja. Onkin pystyttävä katsomaan pidemmälle tulevaisuuteen ja näkemään ennaltaehkäisevien toimien tuomat säästöt raskaissa palveluissa. On myös huomioitava inhimillisen kärsimyksen pieneneminen ennaltaehkäisyn myötä. Siksi katsomme tärkeäksi että sosiaali- ja terveystoimiala, joka on tehnyt valtakunnallisestikin arvioiden todella merkittävää työtä ja pystynyt haastavissa olosuhteissa tehostamaan toimintaansa myös talouden näkökulmasta, saa jatkossakin riittävän rahoituksen Näin varmistetaan myös ei lakisääteisten, ennaltaehkäisevien toimien saatavuus. Terveydenhuollossa on myös taattava riittävät perustason palvelut. Käytännössä tämä tarkoittaa terveyskeskuskuntayhtymän kykyä hoitaa lakisääteiset tehtävänsä. Katsomme, että yhdessä neuvotellen pääsemme varmasti kaupunkilaisten kannalta parhaaseen lopputulemaan. Raami ei saa olla liian tiukka.

Lapset, nuoret ja perheet ovat nyt Riihimäellä nostettu esiin perhekeskusmallin myötä. Tämä verkostomainen, moniviranomaistyö on todella tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Toivommekin, että myös jatkossa tätä matalankynnyksen palvelua kehitetään kaupunkilaisten hyväksi. Nuorten pahoinvointi ja siitä kumpuavat ongelmat näyttäytyvät myös Riihimäellä ja tähän yhteiseen ponnistukseen on turvattava myös taloudelliset resurssit. Nythän myös valtio tukee Riihimäen varhaiskasvatusta ja perusopetusta reilulla miljoonalla eurolla. Tämä tuki on ohjattava oikein esimerkiksi oppilashuollon palveluihin.

Osallistavan budjetoinnin kautta keskusteluun noussut toisen asteen koulutuksen yhteydessä annettava urheiluvalmennus on mielestämme seikka, jonka jatkoselvittely on tehtävä huolellisesti yhdessä urheiluseurojen kanssa. Hyvinkäältä saadut kokemukset Hyrian kanssa tehtävästä yhteistyöstä ovat niin vakuuttavia, ettei varmasti ole ongelma palauttaa valmennus myös Riihimäellä. Vaikka olemme visioineet itsemme Robotiikan pääkaupungiksi, ei se saa sulkea liikuntaa pois palveluistamme. Etenkin lapsiin ja nuoriin panostaminen liikunnan saralla tulee maksamaan itsensä monin kerroin takaisin.

ARVOISA PUHEENJOHTAJA

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä katsoo, että kaupunginhallituksen esitys vuoden 2021 talousarvioksi on selkeä kokonaisuus, jolla taataan tässä poikkeustilanteessa riihimäkeläisten hyvinvointi ja mahdollistetaan tulevien vuosien mittavat investoinnit.