27. tammi, 2021

KORONAKRIISI ISKEE LAPSIIN JA NUORIIN RAJUSTI JA VIIVEELLÄ, MYÖS RIIHIMÄELLÄ

KORONAKRIISI ISKEE LAPSIIN JA NUORIIN RAJUSTI JA VIIVEELLÄ, MYÖS RIIHIMÄELLÄ

 

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisi 18.1 selvityksensä koronakriisin vaikutuksista lasten oikeuksiin. Työryhmän päätelmä oli huolta herättävä: koronakriisillä on merkittävät vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kriisi on lisännyt eriarvoisuutta perheissä ja siksi onkin tärkeää että lapset ja nuoret sekä perheet otetaan huomioon yksilöinä. Eriarvoisuus on lisääntynyt erityisesti niiden perheiden kohdalla, jotka ovat tarvinneet tukea ja ohjausta jo ennen kriisiä. Siksi eriarvoisuuden torjunnan tulee olla etulinjassa kriisin jälkihoidossa. On vältettävä 1990- luvun alun lama-ajan virheet.

Lapsuudessa ja nuoruudessa rakentuu hyvinvoinnin perusta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulma on sisällyttävä kaikkeen yhteiskunnan toimintaan. On huolehdittava, että lasten, nuorten ja perheiden palvelut  toteutetaan lapsi-, nuori- ja perhelähtöisesti vanhan organisaatiolähtöisyyden sijaan.

Mielenterveyteen liittyvät kysymykset ovat olleet koronakriisin aikana paljon esillä. Mielenterveyden ongelmat heijastuvat suureen joukkoon lapsia, nuoria ja vanhempia. Tämä on näkynyt esimerkiksi auttavissa puhelin- ja nettipalveluissa, joihin yhteydenotot ovat lisääntyneet rajusti. Lapset ja nuoret ovat kokeneet yksinäisyyttä, ahdistusta ja huolta tulevaisuudesta. Vakavampina oireina on ollut itsetuhoisuutta ja eristäytymistä. On huomioitava myös, että monet mielenterveyden haasteet tulevat näkyviin vasta pidemmällä aikavälillä. Myös oireilua päihteidenkäytön, rikollisuuden ja väkivallan saralla ilmenee enenevässä määrin.

Vankiterveydenhuollossa ollaan havahduttu alaikäisten vankien kasvavaan määrään. Etenkin törkeistä väkivaltarikoksista epäiltyjen määrä lähti viime vuonna alaikäisten kohdalla nousuun. Nuorten pahoinvointi alkaa polarisoitumaan. Ongelmat kasaantuvat pienelle ryhmälle nuoria ja heidän auttamisensa etenkin koronakriisin aikana on vaikeaa.

Kävin tutustumassa Riihimäen lastensuojelun tilanteeseen. Lastensuojeluilmoitusten määrät ovat viime vuoden syksyllä lähteneet nousuun ja ilmoituksen syynä on ollut yhä useammin lapsen tai nuoren oma häiriökäyttäytyminen tai oireilu. Lapsen päihteidenkäyttö, rikoksilla oireilu, karkailu, mielenterveydenongelmat, väkivaltaisuus ja mahdolliset neuropsykiatriset pulmat ovat olleet yhä useamman lastensuojeluilmoituksen syynä. Samoin kiireellisten sijoitusten määrä on viime vuonan ollut hienoisessa nousussa. Huomioitavaa on myös, että lähes puolet kiireellisistä sijoituksista tehtiin Kanta-Hämeen kriisipäivystyksen toimesta virka-ajan ulkopuolella. Lastensuojelun näkökulmasta Riihimäellä syitä kasvaviin lukuihin ovat olleet lasten lisääntynyt oireilu ja vanhemman uupuminen näissä tilanteissa, lasten mielenterveyspalveluiden riittämättömyys ja lasten päihteidenkäytön syventyminen sekä päihdepalveluiden kyvyttömyys vastata kasvaneeseen tarpeeseen.

Riihimäen seudulla on toiminut Perhekeskus viime vuoden keväästä lähtien. Tässä valtakunnallisesti ohjatussa, systeemisessä työmallissa kasataan suuren sateenvarjon alle kaikki lapsen, nuoren ja perheen tarvitsemat palvelut. Mallissa on tarkoitus nostaa asiakas keskiöön ja unohtaa organisaatiot. Mahtava innovaatio, jota olisi hyvä laajentaa koskemaan koko sote-sektoria etenkin nyt Tulevaisuuden SOTE-keskus- hanketta synnytettäessä ja laajemmin myös tulevan hyvinvointialueen suunnittelussa. Meidän kuntapäättäjien onkin nyt syytä varmistaa perhekeskusmallin jatkuminen ja sen kehittäminen. Itse näkisin, että Perhekeskus tarvitsee toimivan johdon, joka jämerästi ajaa eri viranomaiset toimimaan asiakkaan hyvinvoinnin eteen. Nyt tarvitaan päättäväistä otetta lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja riittävää resurssointia tähän tärkeään työhön.

Riihimäellä on myös nyt herättävä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuntoon saattamiseksi. Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään lasta. Viheliäinen virus ei saa olla este lasten hyvinvoinnin turvaamiseen.