17. helmi, 2021

LASTEN JA NUORTEN ONGELMAT OVAT MYÖS KUNTATALOUDEN ONGELMIA

LASTEN JA NUORTEN ONGELMAT OVAT MYÖS KUNTATALOUDEN ONGELMIA

Diakonia-Ammattikorkeakoulu on juuri julkaissut Huono-osaisuus Suomessa karttapalvelun. Palvelu tuottaa tutkittua tietoa mm. eri kuntien huono-osaisuudesta. Tämä on oiva työkalu tiedolla johtamiseen ja päätöksenteon tukemiseen kunnissa.

Riihimäen osalta huono-osaisuuden tilanne näyttäytyy melko synkkänä. Kuulumme huono-osaisuudessa valtakunnan huonoimpaan neljännekseen kaikilla kolmella mittarilla mitattuna. Tarkastelin nuorten tilannetta Riihimäellä ja havaitsin että meillä on paljon työtä tekemättä nuorten hyvinvoinnin eteen. Nuorisotyöttömyys, koulutuksesta pudonneiden määrä, toimeentulotukea saaneiden nuorten määrä sekä lastensuojeluilmoitusten määrät ovat Riihimäellä verrattain korkeat muuhun Suomeen verrattuna. Positiivisena nostona löytyi lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokustannukset, jotka olivat selkeästi naapurikuntia pienemmät. Riihimäellä käytetään myös päihteitä ja etenkin tehdään rikoksia päihtyneenä runsaasti. Samoin huolestuttavaa on henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten suuri määrä Riihimäellä.

Kunnissa, myös Riihimäellä, on painittu talousvaikeuksien parissa. Nyt poikkeusolojen aikana valtio on tukenut kuntia riittävän isolla kauhalla ja taloustilanne on pelastettu lyhyellä aikavälillä täälläkin. Poikkeusolojen vaikutukset tulevat kuitenkin olemaan seuranamme vielä pitkään. Pahiten ne iskevät lapsiin ja nuoriin sekä perheisiin ja näiden hyvinvointiin. Viime aikoina on julkaistu useita tutkimuksia lasten ja nuorten tilanteesta pandemian keskellä ja tulokset eivät voi jäädä huomioimatta. Pahoinvointi on lisääntynyt ja sen mukanaan tuomat lieveilmiöt ovat kasvussa. 1990-luvun laman aikana säästettiin kaikesta ja leikkaukset koskivat myös lasten ja nuorten palveluita. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkoot kasvoivat ja kouluissa ja päiväkodeissa toimivien aikuisten määrä väheni. Äitiys- lasten- ja perheneuvoloiden käyntejä vähennettiin rajusti. Näiden leikkausten jäljet kulkevat vieläkin seuranamme. Näiden seurauksena yhteiskunnan tuki lasten hyvälle kasvulle ja kehitykselle merkittävästi kutistui. Ongelmia on vaikeampi havaita ja saada avun piiriin varhaisessa vaiheessa. Toisaalta taloudellisen epävarmuuden aikana lapset ja nuoret kuormittuvat enemmän, koska vanhempien voimavarat tukea heitä kotona vähenevät. Erityisesti vanhempien yksinäisyyteen, parisuhdeongelmiin, lähisuhdeväkivaltaan sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin tarvitaan epävarmoina aikoina poikkeuksellisen paljon apua. Jos samanaikaisesti vähennetään voimavaroja myös niistä palveluista, jotka on tarkoitettu auttamaan perheitä ongelmatilanteissa, monen lapsen ja nuoren kehitys vaarantuu.

Näitä virheitä emme nyt saa missään nimessä toistaa. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ennaltaehkäisevän työn koko lapsen kehityskaaren aikana ja perheiden tukemisen resursseista ei voida leikata vaan päinvastoin näihin on ohjattava lisää rahaa. Ennaltaehkäisyä ja yhä varhaisempaa puuttumista tarvitaan, jotta säästetään nuoret syrjäytymisen inhimillisiltä kärsimyksiltä. Tämä on myös talouden näkökulmasta järkevää. Yhden sijoitetun lapsen vuosikustannuksilla palkataan kuntaan vuodeksi esimerkiksi sosiaalityöntekijä ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön. Syrjäytynyt ihminen tulee maksamaan yhteiskunnalle miljoonia. Meidän pitää antaa riittävää tukea vanhemmuuteen, lisätä ennaltaehkäisevää työtä, taata lapsille mahdollisuus harrastaa sekä vahvistaa eri hallinnonalojen yhteistyötä pois omista organisaatiopoteroista. Tätä työtä tukemaan hyvä vaihtoehto olisi Turun yliopiston kehittämä Voimaperheet mallin käyttöönotto myös Riihimäellä. Myös Perhekeskus toimintaa on vahvistettava.

Lapsen varhaiseen kehitykseen sijoittaminen on taloudellisesti tehokkainta. Talousnobelisti James Heckman on laskenut tuotto-odotuksia kehityksen eri vaiheisiin sijoitetuille pääomille. Kannattavinta on sijoittaa varhaisiin vuosiin, pääoman tuotto on monikertainen. Tämä on syytä muistaa, kun Riihimäen taloutta suunnitellaan tulevaisuudessa.