11. touko, 2021

RIIHIMÄKI, NUORET JA HUUMEET

RIIHIMÄKI, NUORET JA HUUMEET

Yleisesti nuoret voivat Riihimäellä tänä päivänä hyvin. On olemassa kuitenkin joukko nuoria, joille ongelmia kasaantuu ja pahoinvointi lisääntyy. Pahoinvoinnin oireina näyttäytyy huumeiden käyttö, rikosten tekeminen ja yleinen häiriökäyttäytyminen. Riihimäellä lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut ja yhä useamman ilmoituksen taustalla on lapsen oma käytös. Lapsen päihteidenkäyttö, rikoksilla oireilu, karkailu, mielenterveydenongelmat, väkivaltaisuus ja mahdolliset neuropsykiatriset pulmat ovat olleet yhä useamman lastensuojeluilmoituksen syynä.

Kouluterveyskyselyssä laittomia päihteitä kokeilleiden määrä Kanta-Hämeessä kasvanut 13-18 vuotiaiden kohdalla. Samaisessa kyselyssä yhä suurempi joukko hyväksyy kannabiksen käytön ikäisillään. Suurempi joukko myös kokee että, omalla paikkakunnalla on helppo hankkia huumausaineita. Jätevesitutkimuksissa huumausainelöydökset ovat kasvaneet, myös viime vuonna koronasta huolimatta. Tarjontaa siis on vaikka, henkilöliikenne ulkomailta Suomeen onkin ollut rajoitettua. Yhä useampi nuori rattijuoppo on Riihimäellä päihdyttänyt itsensä huumausaineilla. Huumausaineiden ongelmakäyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten alle 25-vuotiaiden parissa. Näyttääkin tutkimusten valossa siltä, että Suomessa on ennennäkemättömän suuri nuorten amfetamiinin ja opioidien ongelmakäyttäjäryhmä. Huumekuolemat ovat lisääntyneet etenkin nuorissa ikäryhmissä. Huumekuolemista lähes puolet kohdistui alle 30-vuotiaisiin. Huumekuoleman syynä on usein usean aineen sekakäyttö, vahingossa otettu yliannostus sekä liikkeellä olevat fentanyylilla rikastetut hengenvaaralliset pillerit.

Olen itse käynyt puhumassa Riihimäellä useassa yläkoulussa rikosseuraamuksista, ja välituntikeskusteluissa on opettajien kanssa noussut esiin myös oppilaiden päihtyneenä koulussa olo. Huumausaineita ja huumaavia lääkeaineita myös myydään koulujen läheisyydessä. Opettajat ovat helisemässä.

Riihimäellä nuorten päihdehoito ei pysty vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Palveluiden pirstaleisuus, pitkät jonot sekä organisaatiolähtöinen suhtautuminen rakentavat palveluviidakossa navigoinnin ja luukulta toiseen pomppimisen kautta jo muutenkin toimintakykyään menettäneelle nuorelle usein ylitsepääsemättömän vuoren. Vanhemmat ovat usein voimattomia häpeän, syyllisyyden ja keinottomuuden edessä auttaa omaa lastaan. Mikäli nuorella ei ole kanssakulkijaa täällä päihdepalveluiden viidakossa ja omaa ”prosessinhoitajaa” on usein seurauksena turhautuminen, pettymys ja päihdekierteen paheneminen. Koulujen keskeytyminen päihde- ja käytösoireilun vuoksi edeltää yhteiskunnan sivuun jäämistä, joka meidän on kyettävä ammattilaisina ja aikuisina katkaisemaan. Päihdepalvelut tulee jalkauttaa sinne, missä nuoretkin ovat. Päihdeongelmat ovat merkittävä nuorten syrjäytymisen riskitekijä. Syrjäytymisen inhimillisen kärsimyksen lisäksi sen taloudellinen vaikutus on merkittävä. On halvempaa hoitaa kuin jättää hoitamatta ja on halvempaa ennaltaehkäistä kuin hoitaa.

Ennaltaehkäisy on nuorten päihdeongelmien hoidossa avainsana. Kokemusasiantuntijoiden käyttäminen koulujen päihdekasvatuksessa on osoittautunut hyväksi ja vaikuttavaksi toiminnaksi. Koulujen oppilashuollon pirstaleisuus Riihimäellä on merkittävä ongelma, etenkin ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Usean organisaation toimiminen kentällä, missä verkostotyön merkitys on suuri aiheuttaa ongelmia nuorten tukemiseen. Ei ole aikaa kohdata nuorta kokonaisuutena, pysähtyä ja kuunnella. Nuori jää yksin.

Riihimäellä on toiminut ansiokkaasti tällä valtuustokaudella mielenterveys- ja päihdeneuvottelukunta, joka koostuu laajasti virkamiesten, luottamushenkilöiden, järjestöjen, kokemusasiantuntijoiden sekä vertaistyötä tekevien joukkiosta. Neuvottelukunta käsittelee myös päihdeongelmaa ja on viestittänyt kaupungin suuntaan havaitsemistaan ongelmista. Erittäin toimiva instanssi, jolle toivon todella pysyvää asemaa kaupungissamme. Nuorten päihteiden käyttö on neuvottelukunnan pöydällä ollut jo useasti.

Tulevaisuuden sotekeskus-hanke tulee tuomaan peruspalveluita yhden toimijan leveille hartioille ja sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio tulee toteutumaan hankkeen myötä. Keskuksen sateenvarjon alle kootaan kaikki toimijat, myös ennaltaehkäisevä ja terveydettä edistävä toiminta, ja kynnykset palveluihin pääsyyn poistuvat tai ainakin madaltuvat. Sitä emme voi jäädä odottamaan vaan Riihimäen on jo nyt aloitettava päihdehoidon ja päihdehaittojen ennaltaehkäisyn kokonaistarkastelu, jotta pystymme vastaamaan nuorten päihdeongelmiin. Meidän aikuisten tulee tehdä kaikkemme, jotta saamme pidettyä jokaisesta nuoresta kiinni ja luotua heille näkymiä mahdollisuuksista ja osallisuudesta yhteiskunnassa.