28. touko, 2021

VÄESTÖ IKÄÄNTYY RIIHIMÄELLÄ NOPEASTI, TÄTÄ EMME SAA UNOHTAA

Riihimäellä väestöllisen huoltosuhteen nousu on koko maata jyrkempi. Tilastokeskus ennustaa, että vuodesta 2020 vuoteen 2040 suhdeluku nousee Riihimäellä 62,3 aina 72,3 saakka. Tämä ennuste pakottaa Riihimäellä pohtimaan koko palveluverkon rakenteellista uudistamista. Ikääntyvän väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö on runsaampaa ja tämä tuo paineen etenkin palvelujen rahoituksen järjestämiselle. Työikäisten vähenemisen myötä kaupunki saa verotuloja vähemmän mutta samaan aikaan sosiaali- terveysmenot kasvavat. Sote uudistus tulee osaltaan tuomaan rahoitukseen ratkaisun, mutta uudistuksen jälkeenkin kunnalla säilyy vastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tämä vastuu on myös kannettava, jotta voidaan säästää tulevan hyvinvointialueen kustannuksia.

Maatamme vaivaa nyt massiivinen hoitajapula. Sanotaan, että raha ei ole ratkaisu tähän ongelmaan. Tästä olen eri mieltä. Hoitajien työhyvinvoinnin parantaminen, työn vastuullisuutta vastaava palkka sekä johtamisen ongelmien ratkaiseminen ovat avainasemassa hoitajapulan paikkaamisessa. Hallitus on tällä kaudella jo lisännyt hoitajakoulutuksen aloituspaikkoja ja nyt onkin tehtävä alasta vetovoimainen. Raha on tähän ratkaisu.

Ikääntyminen tuo mukanaan usein terveydellisiä vaivoja, näiden ennaltaehkäisy on tärkeää ja Riihimäellä onkin tähän ansiokkaasti panostettu erilaisin keinoin. Tutkin itse viime vuonna kotihoidon kuvapuhelinasiakkaiden kokemuksia palvelusta ja tulos yllätti positiivisesti. Palvelunkäyttäjät kokivat palvelun erinomaiseksi ja helpoksi käyttää. Robotiikan pääkaupungissa onkin otettava hyvinvointiteknologiaa laajasti käyttöön hoivatyön yhteyteen.

Yhteisöllistä asumista ja perhehoitoa olisi syytä kehittää, jotta palvelutarjottimelle saadaan erilaista välimallin tuettua asumista. Emme kuitenkaan saa unohtaa palveluasumista, sillekin on kasvava tarve. Ikääntyvien ihmisten yksinäisyyteen on pohdittava ratkaisuja yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Matkakeskukseen nouseva riksulaisten kohtaamispaikka on oiva keino tuoda eri-ikäisiä ihmisiä samaan paikkaan.

Tutustuin itse valtuustokauden ensitöikseni Riihimäen kotihoitoon ja toin tällöin voimakkaasti esiin silloiset ongelmat. Työ sosiaali- ja terveyslautakunnassa kotihoidon tilanteen parantamiseksi on kantanut hedelmää ja tilanne on muuttunut parempaan, mutta ei kuitenkaan läheskään valmiiksi. Kotihoitoa on tällä hetkellä syytä tarkastella erityisellä tarkkuudella palveluasumisen hoitajamitoituksen vuoksi. On olemassa riski, että vähät hoitajat siirtyvät kotihoidosta palveluasumisyksiköihin. Siksi kotihoitoa on jatkuvasti kehitettävä.

Uskon, että päättäjien keskuudessa, myös tulevaisuuden päättäjien, on vankka konsensus ikääntyvän väestön huomioimisesta. Yhteistyöllä ja asiantuntijuudella saamme varmasti hyvää aikaiseksi. Sote uudistus tulee muuttamaan myös ikääntyvien palveluiden rakennetta, mutta me emme saa tuudittautua siihen ja unohtaa kaupungin vastuuta huolehtia ikääntyvistä riihimäkeläisistä jo nyt.