28. touko, 2021

ONKO RIIHIMÄEN PÄIHDEHOITO KRIISISSÄ?

Sosiaaliasiamies otti juuri selvityksessään voimakkaasti kantaa Riihimäen päihdehoidon tilanteeseen. Erityisesti terveyskeskuksen tuottama MPY sai voimakasta kritiikkiä. Pyyhkeitä tuli hoidon saavutettavuudesta, hoitoon pääsystä sekä erityisesti laitoshoitoon pääsystä. Suora lainaus selvityksestä: ”Riihimäen seudun osalta minulle on useamman vuoden ajan välittynyt, etteivät MPY:n palvelut vastaa asiakkaiden tarpeisiin sisällön tai saatavuuden suhteen.” Olen itse saanut lukuisan joukon viestejä huolestuneilta kaupunkilaisilta, joille päihdepalveluiden heikko tilanne näyttäytyy arjen tuskana. Päihdesairaus kun sairastuttaa myös käyttäjän läheiset.

Olen itse tuonut esiin useissa eri yhteyksissä päihdehoidon kehnon tilanteen ja pohtinut, olisiko järkevämpää kaupungin itse tuottaa kaikki päihdepalvelut Riihimäellä? Sote uudistus on nyt maaliviivoilla ja ei ehkä ole järkevää lähteä rakenteellisia uudistuksia perustasolla tekemään, mutta emme voi missään tapauksessa odottaa hyvinvointialueen nopeasti ratkaisevan Riihimäen päihdehoidon tilanteen vaan meidän on aktiivisesti ja pikaisesti etsittävä ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta pyysikin nyt terveyskeskuskuntayhtymältä selvitystä MPY:n palvelujen korjaamiseksi.

Riihimäellä ongelma on tällä hetkellä MPY:n pulmien lisäksi palveluiden pirstaleisuus. Toimijoita on useita ja asiakas joutuu palveluviidakossa navigoimaan yksin. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on kunnan lakisääteistä toimintaa ja Riihimäellä tästä vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta. Kaupunki on palkannut yhden työntekijän koordinoimaan ennaltaehkäisevää työtä ja rivakasti onkin toimeen tartuttu. Kartoitus nykytilanteesta ja asukkaiden kokemuksista on käynnistetty ja odotan innolla uusia avauksia aiheesta. Ennaltaehkäisevässä päihdetyössä on huomioitava kaikki ikäryhmät ja työ on aloitettava jo äitiysneuvolassa ja siitä sen on jatkuttava aina ikääntyvien palveluihin saakka. Kokemusasiantuntijoiden käyttäminen ennaltaehkäisevässä työssä etenkin lasten ja nuorten parissa on havaittu hyväksi malliksi ja tätä aloitteeni pohjalta myös Riihimäellä nyt aloitellaan perusopetuksessa.

Ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin hoitaminen ja päihdesairauden hoitaminen on halvempaa kuin hoitamatta jättäminen. Perustason palvelut on saatava kuntoon, jotta vältytään kalliilta erikoissairaanhoidolta. Yksinkertaista, eikö totta? Keinoja on, löytyykö tahtoa.