8. heinä, 2021

KANTA-HÄME SAA LEVEÄMMÄT HARTIAT - Soppa ei ole kuitenkaan lähimainkaan valmis

Eduskunta hyväksyi juhannuksen alla hallituksen esityksen koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Lait astuvat voimaan portaittain alkaen heinäkuun 1. päivästä. Viidentoista vuoden uurastus on vihdoinkin saatu maaliin. Uudistuksen valmistelua voidaan perustellusti pitää parlamentaarisena, sillä vuosien aikana sote-soppaa ovat hämmentäneet kaikki eduskuntapuolueet ja jokaisen eri hallituksen esityksen jäljiltä on soppaan jäänyt oma mausteensa. Nyt hyväksytty lopputulos onkin monen kokin valmistama, pitkään muhineen keitoksen ensimmäinen tarjoiltava versio. Soppa ei ole kuitenkaan lähimainkaan valmis.

Tammikuussa 2022 valitaan maamme ensimmäiset hyvinvointialuevaltuutetut suorilla vaaleilla. Tämä on selkeä muutos parempaan suuntaan. Aiemmin kuntayhtymien hallintoon valittiin päättäjät ja soterahojen liikuttajat kuntavaalien tuloksen perusteella puolueiden omissa neuvotteluissa, jolloin kansanvalta ei toteutunut. Nyt 21 hyvinvointialueen ja Helsingin asukkaat pääsevät itse suoraan valitsemaan sosiaali- ja terveysasioista sekä pelastustoimesta alueellaan päättävät henkilöt.

Lakien nyt voimaan tullessa, uudistuksen valmistelun aloittaa väliaikainen toimielin (VATE), joka johtaa käytännön valmistelutyötä maakunnassa. Kanta-Hämeeseenkin ollaan toimielintä juuri nimeämässä. Vuoden 2022 tammikuun 23. päivä valitaan Kanta-Hämeeseen erittäin tärkeä 59 jäsenen aluevaltuusto, joka käytännössä johtaa sote- ja pelastuspalveluiden uudelleen järjestämistä Kanta-Hämeessä. Ei siis ole ihan sama, ketä nämä päättäjät ovat. Aluevaltuustot tulevat organisoimaan sote-palveluiden hallinnon ja pohtimaan, miten tulevaisuudessa valtiolta tuleva rahoitus maakunnassa kanavoidaan alueellaan.

Sote- ja pelastustoiminnan rahoitus tulee siis jatkossa valtiolta ja kunnilta poistuu merkittävä menoerä ja järjestämisvastuu harteiltaan. Tämä tarkoittaa kuntaveroprosentin automaattista laskua 12,39 yksiköllä. Hyvinvointialueiden tulevaisuuden rahoitusmalli tulee perustumaan maakuntaveroon, joka onkin ainoa järkevä malli, koska se antaa hyvinvointialueille aidon itsehallinnon ja myös vastuun palveluiden järjestämisestä kustannustehokkaasti. Kokonaisverotus ei tule nousemaan vaan veromuutokset toteutuvat neutraalisti. Uudistuksen rahoitusmalli on aiempaa oikeudenmukaisempi ja takaa ihmisille yhdenvertaiset sote-palvelut. Kansainväliseen tutkimusnäyttöön nojaten valtion rahoituksen ohjaaminen alueille tarveperusteisesti vähentää niiden eriarvoisuutta ja tuo palvelun tarvitsijoiden saataville juuri heidän tarvitsemansa palvelut.  Uuteen rahoitusmalliin siirrytään portaittaisesti valtion kustantaman siirtymätasauksen turvin, mikä antaa alueille myös aikaa sopeutua muutokseen.

Uudistus tuo mukanaan myös massiivisen henkilöstön siirron kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointi alueelle. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen. Lisäksi kuntien opetustoimesta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvät opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit. Kuntien yhteisten tukipalvelujen työntekijöitä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen myös iso osa. Kanta-Hämeessä muutos tulee koskemaan lähes 6500 työntekijää. Myös tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen tulee olemaan Kanta-Hämeessä valtaisa ponnistus. Tämä ja henkilöstön palkkaharmonisointi tulevat myös maksamaan rahaa, johon on myös lainsäädännössä varauduttu.

Meidän on nyt Kanta-Hämeessä suunnattava katseet tulevaisuuteen ja ryhdyttävä pohtimaan yhdessä kaikkien 11 kunnan ja alueella toimivien kuntayhtymien kanssa, miten organisoimme sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalvelut alueellamme niin, että koko maakunnan väestö tulee huomioitua. Nyt meillä on ne kipeästi kaipaamamme leveämmät hartiat palveluiden järjestämiseen ja integraatio perus- ja erikoistason terveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden kanssa tulee vihdoinkin toteutumaan. Maamme hallitus on työnsä tehnyt, kiitos siitä. Pallo on nyt syötetty meille tänne Kanta-Hämeeseen, ja me itse päätämme miten sitä palloa pompottelemme. Itse uskon vahvasti, että potkaisemme yhdessä näyttävän maalin.