28. syys, 2021

PUHEENI KAUPUNGINVALTUUSTO 27.9.2021

ARVOISA ROUVA PUHEENJOHTAJA, HYVÄT VALTUUTETUT JA KOTIKATSOMO

Sosiaaliasiamies on sosiaaliasioiden potilasasiamies, joka valvoo asiakkaiden etua ja osaltaan varmistaa asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun sosiaalipalveluiden piirissä. Sosiaaliasiamiehen toiminnan tavoitteena tulisi olla asiakkaan palveleminen hänen esille tuomiensa lähtökohtien mukaan eikä auttajan tai organisaation sanelemista tarpeista. Tätä lainsäädännöstä nousevaa tehtävänkuvaa vasten pidän perin kummallisena terveyskeskuskuntayhtymän lausuntoa, missä selkeästi yritetään kääntää katse pois itse ongelmasta. Sosiaaliasiamies raportoi saamiensa ilmoitusten perusteella kunnalle, ei suinkaan neuvottele palveluntuottajan kanssa ongelmien ratkaisuista.

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö syntyi Riihimäen seudulle, kun A-klinikan toiminnot lakkautettiin ja kuntayhtymä alkoi hoitamaan päihde- ja mielenterveysasiakkaita. Alusta alkaen on toiminnassa ollut parantamisen varaa ja nyt myös sosiaaliasiamies on näihin ongelmiin puuttunut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio ja yhdessä toimiminen ei ole toteutunut näissä palveluissa. Seikka mihin sosiaaliasiamieskin kiinnittää huomionsa. Sosiaalihuoltolain 35 pykälän mukainen ilmoitus huolesta tai palveluntarpeen arvioinnin välttämättömyydestä on ainoa keino, miten sosiaalipalvelut saadaan asiakkaan kohdalla käyntiin, ei suinkaan yksittäinen sähköposti tai puhelu. Niukkojen resurssien vallitessa lakisääteinen ilmoitus on tehtävä.

Positiivinen asia on, että nyt sosiaaliasiamiehen selvityksen johdosta on perustettu pientyöryhmä ongelmia perkaamaan ja toivottavasti myös ratkaisuja etsimään. Seuraan suurennuslasilla ryhmän työskentelyä.

 

 

ARVOISA ROUVA PUHEENJOHTAJA

Olen huolestuneena kuunnellut virkamiesten lausuntoja koskien tulevien hyvinvointialueiden roolia suhteessa kaupungin palveluihin. On ääneen annettu ymmärtää, ettei tässä ajassa ole mahdollisuutta kehittää sote palveluita, koska hyvinvointialue ottaa järjestämisvastuun juurikin kohta. Samoin rahaa sote palveluihin ei saisi ensi vuoden talousarvioon ladata yhtään enempää, koska muuten tulevan hyvinvointialueen rahoitus kärsii. Näinhän asia ei saa olla.

Hyvinvointialue rakennetaan erittäin pikaisella aikataululla ja valmista ei suinkaan ole heti vuoden 2023 alusta. Ottaa useamman vuoden ennen kuin palvelut Kanta-Hämeessä saadaan optimaaliseen kuntoon. Siksi on meidänkin pidettävä huoli riksulaisista ja estettävä syrjäyttäminen etenkin kaikista heikoimmassa asemassa olevien kohdalla. Tämä on paitsi inhimillistä mutta myös talouden näkökulmasta välttämätöntä. Mikäli emme pysty perustasolla ehkäisemään sairauksien pahenemista on tulevaisuuden lasku Riihimäelle merkittävästi suurempi. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kohdalla on myös muistettava asiakkaiden läheisten hyvinvointi.

Mediatietojen perusteella Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymä on tämän asian ymmärtänyt ja sen talousarviosuunnitelmassa onkin varattu voimakkaasti lisärahoitusta etenkin nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Tästä on myös Riihimäen kaupungin otettava mallia.

Me emme saa syrjäyttää omilla toiminnallamme yhtään Riksulaista.

KIITOS